روایت خانم مجری از ازدواجش در ۱۹ سالگی و طلاقش در ۲۷ سالگی

روایت خانم مجری از ازدواجش در 19 سالگی و طلاقش در 27 سالگی

نوشته روایت خانم مجری از ازدواجش در ۱۹ سالگی و طلاقش در ۲۷ سالگی اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.