رقابت شانه‌ به شانه مهران مدیری و احسان علیخانی

رقابت شانه‌ به شانه مهران مدیری و احسان علیخانی

نوشته رقابت شانه‌ به شانه مهران مدیری و احسان علیخانی اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.