رضا صادقی: مسئولین همراه مردم باشند

هنرمند مطرح هرمزگانی موسیقی کشورمان گفت: بیان جمله در خانه ماندن بسیار ساده است اما شرایط ماندن مردم در خانه هم باید فراهم شود.

نوشته رضا صادقی: مسئولین همراه مردم باشند اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.