رده بندی سنی Immortals: Fenyx Rising در استرالیا خریدهای درون برنامه‌ای را تأیید می‌کند

رده بندی سنی Immortals: Fenyx Rising در استرالیا خریدهای درون برنامه‌ای را تأیید می‌کند

درجه سنی بازی جهان باز و اکشن-ماجراجویی Immortals: Fenyx Rising توسط هیئت رده‌بندی سنی بازی‌ها در استرالیا خریدهای درون برنامه‌ای را برای بازی جدید یوبیسافت کبک تأیید می‌کند.