دی سی رویداد چاپ نشده‌ی آلن مور را منتشر خواهد کرد

دی سی رویداد چاپ نشده‌ی آلن مور را منتشر خواهد کرد
مدت‌ها قبل آلن مور ایده کراس اوری را برای شرکت دی سی مطرح کرد که Twilight of the Superheroes نام داشت؛ ایده‌ای که هیچوقت به سرانجام نرسید. حالا قرار است چاپ شود