دی سی در ماه نوامبر Composite Batman/Superman را معرفی خواهد کرد

دی سی در ماه نوامبر Composite Batman/Superman را معرفی خواهد کرد

بعد از اینکه بهترین‌های دنیا برینیاک را شکست دادند، حالا قهرمانان باید با آخرین نسخه از یک شخصیت شرور و البته خاص که ترکیبی از سوپرمن و بتمن است، روبه‌رو شوند.