دیگر اعضای واچمن هم در سری کتاب کمیک Rorschach حضور خواهند داشت

دیگر اعضای واچمن هم در سری کتاب کمیک Rorschach حضور خواهند داشت

تیم خلاق سری کتاب کمیک Rorschach اخیرا به سؤال دیمن لیندلوف در رابطه با اینکه آیا شخصیت‌های دیگر دنیای واچمن هم در این مجموعه حضور خواهند داشت یا خیر، پاسخ داد.