دیوید هاربر، نوآ جوپ و برندن فریزر به فیلم No Sudden Move، اثر جدید استیون سودربرگ پیوستند

دیوید هاربر، نوآ جوپ و برندن فریزر به فیلم No Sudden Move، اثر جدید استیون سودربرگ پیوستند

فیلم No Sudden Move که جدیدترین اثر استیون سودربرگ است، بازیگران مطرح زیادی دارد. حالا دیوید هاربر، نوآ جوپ و برندن فریزر هم به این جمع پیوسته‌اند.