دیزنی برای افزایش توجه به دیزنی پلاس تولید نسخه های فیزیکی فیلم ها را کاهش خواهد داد

دیزنی برای افزایش توجه به دیزنی پلاس تولید نسخه های فیزیکی فیلم ها را کاهش خواهد داد

گزارش‌های جدید نشان می‌دهند که شرکت دیزنی که هر روز بیشتر از قبل روی شبکه‌های آنلاین/استریم‌محور خود متمرکز می‌شود، به‌زودی به شکلی چشم‌گیر تولید بلوری‌های 4K فیلم‌ها را کاهش می‌دهد.