دیالوگ مشهور «من بودم و حاجی نصرت، رضا پونصد…» چگونه خلق شد؟

دیالوگ مشهور «من بودم و حاجی نصرت، رضا پونصد…» چگونه خلق شد؟

نوشته دیالوگ مشهور «من بودم و حاجی نصرت، رضا پونصد…» چگونه خلق شد؟ اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.