«دوپینگ» نوروزی تلویزیون با «پایتخت» و «کامیون»

«دوپینگ» نوروزی تلویزیون با «پایتخت» و «کامیون»

نوشته «دوپینگ» نوروزی تلویزیون با «پایتخت» و «کامیون» اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.