دوبله بداهه و بامزه دو بازیگر دوست داشتنی «پایتخت»

دوبله بداهه و بامزه دو بازیگر دوست داشتنی «پایتخت»

نوشته دوبله بداهه و بامزه دو بازیگر دوست داشتنی «پایتخت» اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.