دنیای مارول بعد از رویداد Empyre دیگر مثل قبل نخواهد بود

دنیای مارول بعد از رویداد Empyre دیگر مثل قبل نخواهد بود
ال یوینگ، نویسنده خط داستانی رویداد کراس اوری Empyre، در گفتگوی جدیدی اعلام کرد که بعد از این رویداد بزرگ دنیای مارول کامیکس هرگز همانند قبل نخواهد شد و تغییر زیادی می‌کند