دنباله فیلم 47Ronin توسط نتفلیکس در دست ساخت است

دنباله فیلم 47Ronin توسط نتفلیکس در دست ساخت است
شبکه نتفلیکس در حال ساخت یک دنباله براساس فیلم 47Ronin است که کارگردان این پروژه را نیز استخدام کرده، اما شاید آن چیزی نباشد که انتظارش را داشتید