دموی جدید بازی Ghostrunner دچار تغییراتی در محتوای گیم‌پلی و داستان شده است

دموی جدید بازی Ghostrunner دچار تغییراتی در محتوای گیم‌پلی و داستان شده است
نسخه‌ی دموی بازی Ghostrunner آپدیتی دریافت کرده که علاوه بر اضافه کردن عناصر داستانی جدید، گیم‌پلی بازی را روان‌تر کرده است