دلیل همکاری آپوکالیپس با قهرمانان در مجموعه کمیک X-Men مشخص شد

دلیل همکاری آپوکالیپس با قهرمانان در مجموعه کمیک X-Men مشخص شد

از زمان تشکیل کراکوآ، آپوکاپیس در حال همکاری با اعضای تیم مردان ایکس است. حالا شرکت مارول دلیل اصلی و واقعی‌ای را که باعث شده آپوکالیپس چنین کاری انجام دهد، توضیح داد.