دشت دریاسر تنکابن، بهشت گل‌های شمال

دشت دریاسر تنکابن، بهشت گل‌های شمال

دشت دریاسر یکی از بکرترین جاهای دیدنی مازندران است که در ناحیه جنوبی شهر تنکابن و در منطقه دوهزار قرار دارد و به بهشت اردیبهشت ایران شهرت دارد.