دریاچه دالامپر؛ بهشتی بر فراز آسمان

دریاچه دالامپر؛ بهشتی بر فراز آسمان

دریاچه دالامپر یکی از جاهای دیدنی ارومیه است که در نقطه صفر مرزی ایران قرار دارد و فصل بهار اوج شکوه و زیبایی آن است.