دردسرهای «حمید معصومی نژاد» از رُرررم

دردسرهای «حمید معصومی نژاد» از رُرررم

نوشته دردسرهای «حمید معصومی نژاد» از رُرررم اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.