دث استروک در ماموریت مخفی خود یک رقیب سرسخت پیدا کرد

دث استروک در ماموریت مخفی خود یک رقیب سرسخت پیدا کرد

در قسمت ۵ سری کتاب کمیک Batman: The Adventures Continue که مشخص شده بود اسلید ویلسون چه هدفی از بازگشت به گاتهام دارد، یک رقیب نام‌آشنا برایش پیدا شد.