دبیر انجمن سینماداران از وضعیت سینماهای کشور صحبت کرد

دبیر انجمن سینماداران از وضعیت سینماهای کشور صحبت کرد

محمدرضا صابری، دبیر انجمن سینماداران در باب وضعیت سینماهای کشور در زمان شیوع کرونا و پس از آن صحبت‌هایی ارائه کرده است.