داغ شدن مجدد شایعات کنسول Xbox Series S در وب‌سایت ESRB

داغ شدن مجدد شایعات کنسول Xbox Series S در وب‌سایت ESRB

رده بندی وبسایت ESRB برای بازی‌های جدید اساسینز کرید و کال آف دیوتی، به نام کنسول «Xbox Series» به‌عنوان یکی از پلتفرم‌های پشتیبانی کننده از این بازی‌ها اشاره کرده است.