داستان کامل The Last of Us؛ از نسخه اول تا بسته Left Behind و کمیک American Dreams

داستان کامل The Last of Us؛ از نسخه اول تا بسته Left Behind و کمیک American Dreams

این مقاله به شرح کامل تمامی رخدادهای داستانی بازی The Last of Us، بسته‌ی الحاقی Left Behind و کمیک American Dreams با رعایت ترتیب زمانی وقوع رخدادها می‌پردازد؛ تا گیمر با آمادگی کامل به سراغ بازی The Last of Us Part II برود.