داستان زوجی که سوگ تنها فرزندشان آن‌ها را به سمت کودکان بی‌سرپرست سوق داد

داستان زوجی که سوگ تنها فرزندشان آن‌ها را به سمت کودکان بی‌سرپرست سوق داد

نوشته داستان زوجی که سوگ تنها فرزندشان آن‌ها را به سمت کودکان بی‌سرپرست سوق داد اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.