خبرنگار صدا و سیما کرونا گرفت | پیغام ویدئویی از قرنطینه

خبرنگار صدا و سیما کرونا گرفت | پیغام ویدئویی از قرنطینه

نوشته خبرنگار صدا و سیما کرونا گرفت | پیغام ویدئویی از قرنطینه اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.