خاطره شنیدنی مهران رجبی از دیدن حاج قاسم در هواپیما، تنها و بدون محافظ

خاطره شنیدنی مهران رجبی از دیدن حاج قاسم در هواپیما، تنها و بدون محافظ

نوشته خاطره شنیدنی مهران رجبی از دیدن حاج قاسم در هواپیما، تنها و بدون محافظ اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.