خاطره شنیدنی مهران رجبی از دیدار با سردار سلیمانی

خاطره شنیدنی مهران رجبی از دیدار با سردار سلیمانی

نوشته خاطره شنیدنی مهران رجبی از دیدار با سردار سلیمانی اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.