خاطره سوزناک امین حیایی از زخم شدن دستش در سکانسی از یک فیلم

خاطره سوزناک امین حیایی از زخم شدن دستش در سکانسی از یک فیلم

نوشته خاطره سوزناک امین حیایی از زخم شدن دستش در سکانسی از یک فیلم اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.