حق بیمه تأمین اجتماعی فروردین ماه پرداخت شد

حق بیمه تأمین اجتماعی فروردین ماه 1399 به 17 هزار نفر از اعضای صندوق اعتباری هنر از سوی صندوق واریز شد.

نوشته حق بیمه تأمین اجتماعی فروردین ماه پرداخت شد اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.