حفظ تعادل بینظیر شرکت کننده عصرجدید با یک رشته ماکارونی و اسکناس!

حفظ تعادل بینظیر شرکت کننده عصرجدید با یک رشته ماکارونی و اسکناس!

نوشته حفظ تعادل بینظیر شرکت کننده عصرجدید با یک رشته ماکارونی و اسکناس! اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.