حضور پنگوئن با بازی کالین فارل در اولین تریلر فیلم The Batman تایید شد

حضور پنگوئن با بازی کالین فارل در اولین تریلر فیلم The Batman تایید شد
سرانجام رسما تایید شد که شخصیت پنگوئن در اولین تریلر فیلم The Batman حضور داشته است تا شاهد یک گریم بی سابقه برای کالین فارل باشیم.