حضور ارتش بارون هارکونن در تصاویر جدید فیلم Dune

حضور ارتش بارون هارکونن در تصاویر جدید فیلم Dune
با انتشار رسمی شماره جدید مجله امپایر، تصاویر جدید بیشتری از فیلم Dune منتشر شده است که در یک تصویر، برای اولین‌بار شاهد نمایش ارتش بارون هارکونن‌ هستیم