حسین زمان نسبت به عدم ارائه مجوز برای تازه ترین اثرش اعتراض کرد

خواننده شناخته شده موسیقی پاپ از وقفه شش ماهه اخذ مجوز برای تازه ترین اثرش اعتراض کرده و عنوان کرده است که در صورت تاخیر بیشتر، اثر را منتشر می کند.

نوشته حسین زمان نسبت به عدم ارائه مجوز برای تازه ترین اثرش اعتراض کرد اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.