حجم مصرفی فیلیمو، نماوا و سرویس‌های استریم دیگر چقدر است؟

حجم مصرفی فیلیمو، نماوا و سرویس‌های استریم دیگر چقدر است؟
سرویس‌های استریم، در حال کنار زدن روش سنتی دانلود محتواهای مختلف روی حافظه هستند؛ اما پرسش مهم، میزان دیتایی است که چنین سرویس‌هایی مصرف می‌کنند.