حالت آرکید جدید بازی Rainbow Six Siege به‌نام Golden Gun 2.0 در دسترس قرار گرفت

حالت آرکید جدید بازی Rainbow Six Siege به‌نام Golden Gun 2.0 در دسترس قرار گرفت
حالت آرکید جدید بازی Rainbow Six Siege به‌نام Golden Gun 2.0 به جدیدترین فصل این بازی یعنی Operation Shadow Legacy اضافه شده است