جی. سی. چاندور وظیفه کارگردانی فیلم شخصیت کراون شکارچی را بر عهده گرفت

جی. سی. چاندور وظیفه کارگردانی فیلم شخصیت کراون شکارچی را بر عهده گرفت
فیلم مستقل کراون شکارچی دیگر فیلم در دست ساخت سونی براساس شخصیت‌های شرور دنیای مرد عنکبوتی است که کارگردان این فیلم مشخص شده است.