جیمی فاکس برای بازی در نقش الکترو در فیلم Spider-Man 3 باز خواهد گشت

جیمی فاکس برای بازی در نقش الکترو در فیلم Spider-Man 3 باز خواهد گشت
در یک خبر غافلگیر کننده متوجه شدیم که جیمی فاکس قرار است دوباره نقش شرور و منفی الکترو را در فیلم Spider-Man 3 بازی کند