جیمز منگلد از فساد شرکت Mirmax در دوران هاروی واینستین صحبت کرد

جیمز منگلد از فساد شرکت Mirmax در دوران هاروی واینستین صحبت کرد

جیمز منگلد، کارگردان سینما در صحبت‌های جدید خود از فساد هاروی واینستین در رابطه با تولید فیلم‌ها و استفاده از منتقدان صحبت کرده است.