جک کواید به بازیگران ریبوت فیلم Scream پیوست

جک کواید به بازیگران ریبوت فیلم Scream پیوست

جک کواید برای نقش‌آفرینی در بازسازی فیلم Scream انتخاب شد که متیو بتینلی-اولپین و تایلر جیلت سکان هدایت آن را در دست دارند.