جواب جالب شرکت کننده عصرجدید به احسان علیخانی!

جواب جالب شرکت کننده عصرجدید به احسان علیخانی!

نوشته جواب جالب شرکت کننده عصرجدید به احسان علیخانی! اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.