جمع‌بندی کنفرانس Ubisoft Forward در ۱۵ دقیقه

جمع‌بندی کنفرانس Ubisoft Forward در ۱۵ دقیقه
شب گذشته، یوبی‌سافت اولین رویداد تمام دیجیتال خود را با نام Ubisoft Forward برگزار کرد. در این ویدیو رویداد دیشب یوبی سافت را جمع بندی می‌کنیم.&nbsp