جف جانز توضیحات جدیدی را درباره مجموعه Batman: Three Jokers ارائه کرد

جف جانز توضیحات جدیدی را درباره مجموعه Batman: Three Jokers ارائه کرد

نویسنده خط داستانی Batman: Three Jokers، جف جانز، اخیرا یکی از جنبه‌های این سری کتاب کمیک را تایید و یکی از تئوری‌های طرفداران درباره وجود این سه جوکر را رد کرد.