جشنواره کن بالاخره تصمیم خود را گرفت/تعویق تا وقتی دیگر

جشنواره کن بالاخره تصمیم خود را گرفت/تعویق تا وقتی دیگر

نوشته جشنواره کن بالاخره تصمیم خود را گرفت/تعویق تا وقتی دیگر اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.