جزئیات محتویات پس از عرضه Zombie Army 4: Dead War مشخص شد

جزئیات محتویات پس از عرضه Zombie Army 4: Dead War مشخص شد

محتویات پس از عرضه Zombie Army 4: Dead War شامل آیتم‌های پولی و رایگان می‌شود که از میان آن‌ها می‌توان‌به سه مرحله داستانی اشاره کرد.