جدول فروش انگلستان؛ بازگشت Marvel’s Spider-Man به جمع ۱۰ بازی پرفروش

جدول فروش انگلستان؛ بازگشت Marvel's Spider-Man به جمع ۱۰ بازی پرفروش

با انتشار جدول فروش انگلستان در هفته منتهی به اول شهریور ماه، مشخص شده که بازی Marvel’s Spider-Man به جمع ۱۰ بازی پرفروش این هفته اضافه شده است.