جدال لفظی بشیر حسینی و رویا نونهالی در پشت صحنه عصرجدید

جدال لفظی بشیر حسینی و رویا نونهالی در پشت صحنه عصرجدید

نوشته جدال لفظی بشیر حسینی و رویا نونهالی در پشت صحنه عصرجدید اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.