جان بویگا، فلیسیتی جونز، جودی ترنر اسمیت و جک رینور در فیلم Borderland نقش‌آفرینی می‌کنند

جان بویگا، فلیسیتی جونز، جودی ترنر اسمیت و جک رینور در فیلم Borderland نقش‌آفرینی می‌کنند
جان بویگا، فلیسیتی جونز، جودی ترنر اسمیت و جک رینور به بازیگران فیلم اکشن مهیج Borderland به کارگردانی برادران گارد پیوستند