تیزر جدید Godfall به معرفی تجهیزات تهاجمی The Hinterclaw می‌پردازد

تیزر جدید Godfall به معرفی تجهیزات تهاجمی The Hinterclaw می‌پردازد

تیزر جدید بازی Godfall مجموعه زره The Hinterclaw را برای بازیکنانی که دوست دارند تهاجمی بازی کنند، معرفی می‌‌کند.