تکذیب شایعه تشییع شبانه پیکر محمدرضا شجریان از سوی مشاور اجرایی معاونت ارشاد

مشاور اجرایی معاونت ارشاد:هیچ صحبتی پیرامون اینکه این هنرمند شبانه به خاک سپرده شود وجود نداشته و این شایعه از اساس کذب است.

نوشته تکذیب شایعه تشییع شبانه پیکر محمدرضا شجریان از سوی مشاور اجرایی معاونت ارشاد اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.