توضیحات مسافری که معجزه آسا از پرواز مرگبار بویینگ اوکراینی جا ماند | بشنوید

واحد شهبازی، تنها بازمانده پرواز تهران – کی یف با روزنامه جام جم مصاحبه کرد.